Jedinečný bazar moderních deskových her

Ochrana osobních údajů

Práce s osobními údaji

Pokud vás zajímá, jaké osobní údaje spravujeme, co s nimi děláme a jaká práva ve spojeními s osobními údaji máte, tak jste na správném místě. Přečtěte si to pozorně, stvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jejich poskytnutím v rámci formuláře souhlasíte s níže sepsaným.

Správce osobních údajů

Provozovatelem e-shopu Reroll.cz je Petr Švarný, 10200 Praha - Hostivař, U štěpu 1357/19, IČO 06495320.

Kontakt na správce:
telefon: +420 720 552 398
e-mail: info@reroll.cz
datová schránka: asxumji

Co jsou to osobní údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a další.

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Pokud nám osobní údaje někde sami poskytnete (formuláře, registrace, ad.), tak je budeme dále zpracovávat. Slouží nám ke splnění poptávané služby nebo k vylepšení našich služeb.

Dále jsme pro provoz nuceni zpracovávat při návštěvě našich stránek i další informace jako např.: IP adresa, internetový prohlížeč nebo operační systém. Mohou se také ukládat anonymizované informace o vašem chování na našich stránkách, abychom zjistili, jak se vám na nich pracuje.

Můžeme zpracovávat záznamy chování z cookies souborů pro vylepšení chodu stránek. Pokud se zpracováním cookies nesouhlasíte, prosíme o jejich vypnutí v nastavení vašeho internetového prohlížeče nebo za užití vhodných doplňků. Je však možné, že bez nich nebudou stránky fungovat správně.

Všechny osobní údaje zpracováváme buď na základě oprávněného zájmu v případě, že nám to nařizuje nebo umožňuje zákon, nebo na základě vašeho souhlasu. Pokud nemáme ze zákona vyplývající oprávněný zájem ani váš souhlas, tak vaše osobní údaje nezpracováváme.

Komu data předáváme?

Vaše osobní údaje můžeme předávat partnerům, kteří nám pomáhají uskutečnit naše služby.

Momentálně se jedná o následující společnosti:
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika
Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12 190 00 Praha 9 Česká republika

Žádné třetí straně osobní údaje nepředáváme za účelem jejich dalšího zpracování.

Kde data uchováváme?

Internetový bazar Reroll.cz běží na serverech společnosti WEXBO s.r.o., Pádivého 687/7, 911 01 Trenčín, Slovensko, IČO: 46913432. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu a následně po dobu nejvýše deseti let, pokud dříve nepožádáte o jejich vymazání.

Jaká máte práva?

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme.

Závěrem

Pokud by se změnil správce nebo tyto podmínky, zveřejníme je zde neprodleně a použijeme vámi poskytnutý e-mail poslat vám aktualizované informace.

 
Tato stránka používá soubory cookies pro základní funkce (např. si pamatovat, že jste už toto odmávli). Více informací naleznete zde.